farmer-asian-woman-are-holding-container-milk-his-farm-walking-out-farm_46139-1708

ช่องทางการสั่งซื้อและชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการชำระเงินเข้ามาตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารค่ะ

ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 7080387337

Main Menu