เกี่ยวกับเรา
PORNCHAI INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัย อินเตอร์เทรด ได้ก่อตั้งโดยคุณสัญญา สุภาพพรชัย 
เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าน้ำเชื้อสุกร และน้ำเชื้อโคจากต่างประเทศมาจำหน่ายเพื่อปรับปรุงพันธุกรรม

         ปัจจุบันทางหจก.พรชัย อินเตอร์เทรด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านงานปศุสัตว์รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านการผสมเทียม, ทางด้านการขยายพันธุ์สัตว์ครอบคลุมถึงพันธุกรรมสัตว์ เช่น น้ำเชื้อโคเนื้อ, โคนม, สุกร, แพะและตัวอ่อนโค จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ
       เรามีผู้ชำนาญการบริการหลังการขายให้คำแนะนำครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย และทางเรายังมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อ และวัตถุดิบที่ใช้ในงานผสมเทียม รวมถึงห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจึงได้รับความมั่นใจจากผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเราหวังว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่ง ในผู้อุปการะคุณของเรา 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด

ธุรกิจของเรา

เป็นตัวแทนจำหน่าย

เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ผสมเทียมสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับฟาร์มสัตว์ จากบริษัทชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ

บริการนำเข้า พันธุกรรมสัตว์

บริการนำเข้า พันธุกรรมสัตว์ สัตว์มีชีวิต น้ำเชื้อสด น้ำเชื้อแช่แข็ง และตัวอ่อนของสัตว์ จากฟาร์มชั้นนำในด้าน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการส่งออกพันธุกรรมสัตว์ในประเทศไปยังต่างประเทศ

ส่งเสริมในการบริหาร

ส่งเสริมในการบริหารจัดการฟาร์ม องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพ และผลตอบแทนสูงสุด โดยทีมงานวิชาการ ที่ปรึกษาจากในประเทศ และต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด

ที่ทำการ :
1/15-19 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

Email : sales@pornchaiinter.com

โทรศัพท์ : 0 3292 3184 , 0 3292 3557-8

โทรศัพท์มือถือ : 08 7159 3377
LINE ID : @pornchaiinter

วัน เวลาทำการ :   
วันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

Themes
Users
Active Installs

Main Menu