Contact us: Pornchai Intertrade Limited Partnership
                     1/17 Moo 6 Bansing Potharam Ratchaburi 70120 Thailand
                     Mobile : (66) - 81 - 8578644
                     Fax : (66) - 32 - 923230
ติดต่อเรา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
                 1/17 หมู่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032-923-184 , 032-923-557 , 032-923-558
โทรสาร : 032-923-230


ประวัติของบริษัท
 
       ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัย อินเตอร์เทรด ได้ก่อตั้งโดย
คุณสัญญา สุภาพพรชัย  เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
เพื่อดำเินินธุรกิจนำเข้าน้ำเชื้อสุกร และน้ำเชื้อโคจาก
ต่างประเทศมาจำหน่ายเพื่อปรับปรุงพันธุกรรม
 
      ปัจจุบันทางหจก.พรชัย อินเตอร์เทรด ได้เป็นตัวแทน
จำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านงานปศุสัตว์รวมไปถึงอุปกรณ์ด้าน
การผสมเทียม, ทางด้านการขยายพันธุ์สัตว์ครอบคลุมถึง
พันธุกรรมสัตว์ เช่น น้ำเชื้อโคเนื้อ, โคนม, สุกร, แพะ
และตัวอ่อนโค จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ
 
       เรามีผู้ชำนาญการบริการหลังการขายให้คำแนะนำ
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย และทางเรายังม
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อ และวัตถุดิบที่ใช้ใน
ีงานผสมเทียม รวมถึงห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
จึงได้รับความมั่นใจจากผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเรา
หวังว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่ง ในผู้อุปการะคุณของเรา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บุคลากรของหจก.พรชัย อินเตอร์เทรด ปี 2551
     

กรรมการผู้จัดการ

 

ผู้จัดการทั่วไป

     

เจ้าหน้าที่วิชาการห้องปฏิบัติการ (นักวิทยาศาสตร์)

 

เจ้าหน้าที่วิชาการห้องปฏิบัติการ (นักวิทยาศาสตร์)

     

พนักงานฝ่ายขาย


พนักงานฝ่ายบัญชี

   

พนักงานฝ่ายบัญชี

 

พนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิก

     

พนักงานฝ่ายควบคุมดูแลสต๊อกสินค้า

 

พนักงานขนส่งสินค้า

     

พนักงานขนส่งสินค้า

   

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

พาเที่ยวชม หจก.พรชัย อินเตอร์เทรด
     

บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการ ของเรา

 

อีกมุมภายในห้องปฏิบัติการ

     

ตู้แช่สารละลายน้ำเชื้อ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน


 

ถังไนโตรเจนที่เราเก็บน้ำเชื้อ ที่ขายให้ลูกค้า เรามีการจดบันทึก
การเติมไนโตรเจนในแต่ละถังทุกวัน

     

ชั้นวางสินค้า ที่มีตู้กระจกปิดมิดชิด

 

ชั้นวางสินค้า ที่มีตู้กระจกปิดมิดชิด

     

ชั้นวางสินค้า น้ำกลั่น

 

ชั้นวางสินค้า หลอดบรรจุน้ำเชื้อสุกร

     

ห้องเก็บสินค้า

 

ห้องเก็บสินค้า

     

 


©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185