-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
 พันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีสเชียน แยกเพศ (เพศเมีย)
Holstein Sexed Semen
พันธุ์ไอร์ไชร์ แยกเพศ (เพศเมีย) Ayrshire Sexed Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม จาก TLG Total Livestock Genetics - ประเทศออสเตรเลีย
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม จาก ST Genetics - ประเทศอเมริกา
 พันธุ์โฮลสไตน์ Holstein Friesian  พันธุ์โฮลสไตน์ แยกเพศ (เพศเมีย)
       Holstein Friesian Sexed Semen
 พันธุ์เจอร์ซี่ Jersey  พันธุ์เจอร์ซี่ แยกเพศ (เพศเมีย)
       Jersey Sexed Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ SEXED SEMEN
 พันธุ์บราวน์ สวิส Brown Swiss  พันธุ์บราวน์ สวิส แยกเพศ (เพศเมีย)
        Brown swiss Sexed Semen
 พันธุ์ เรดโฮลสไตน์ Red Holstein  พันธุ์เกิร์นซีย์ แยกเพศ (เพศเมีย)
        Guernsey Sexed Semen
 พันธุ์กีย์นม Milking Gyr  พันธุ์เรดโฮลสไตน์ แยกเพศ (เพศเมีย)       
        Red Holstein Sexed Semen
 
 พันธุ์เกิร์นซีย์ Guernsey  พันธุ์กีย์นม แยกเพศ (เพศเมีย)
        Milking Gyr Sexed Semen
 
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม จาก Cogent - ประเทศอังกฤษ  
คลิกที่นี่
 พันธุ์โฮลสไตน์ Holstein Friesian  พันธุ์เจอร์ซี่ แยกเพศ (เพศเมีย)
       Jersey Sexed Semen
   พันธุ์เรดโฮลสไตน์ Red Holstein Friesian  พันธุ์เกิร์นซีย์ แยกเพศ (เพศเมีย)
       Guernsey Sexed Semen
   พันธุ์เจอร์ซี่ Jersey  

แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564

อมาดีอัส

               
รหัสสินค้า AMB011
               
อมาดีอัส
Amadeus JC12

               
ราคา 125 บาท / หลอด
อ่านรายละเอียด                
               
  กล่องขนส่งน้ำเชื้อ แบบชั่วคราว 4 วัน
สะดวกในการขนส่ง ทันสมัย ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก


เป็นสินค้าที่พัฒนาขึ้นให้ง่ายต่อการขนส่งน้ำเชื้อ
   น้ำหนักใส่ไนโตรเจนเหลวได้ 2.4 กิโลกรัม    น้ำหนักรวมทั้งหมดพร้อมขนส่ง 4.5 กิโลกรัม

   บรรจุน้ำเชื้อ 0.25 (หลอดเล็ก) ได้ 200 หลอด
   บรรจุน้ำเชื้อ 0.5 (หลอดใหญ่) ได้ 100 หลอด ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185