-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen
 
        ควรกรอกยา หรือฉีดยาถ่ายพยาธิในโค ควรทำตั้งแต่ลูกโคเริ่มกินหญ้าได้ เพราะจะมีไข่พยาธิติดอยู่ตามหญ้าเหล่านี้ คือช่วงอายุ 3-4 เดือน จากนั้นถ่ายซ้ำทุกๆ 6 เดือน พยาธิในโคมีวงจรชีวิตอย่างง่ายคือ ตัวแก่ในลำไส้โคออกไข่ปนออกมากับมูลโค เมื่อโคถ่ายลงบนพื้นตัวอ่อนมักติดอยู่ตามหญ้า เมื่อโคตัวอื่นกินหญ้าเข้าไปจะทำให้ได้รับตัวอ่อนนี้ แล้วตัวอ่อนก็จะไปเติบโตเป็นตัวแก่แย่งอาหารในลำไส้โค แล้วออกลูกออกหลานต่อไป มีพยาธิอีกชนิดหนึ่งที่อันตรายเช่นกันคือ พยาธิใบไม้ พยาธิชนิดนี้ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในหอย
 

        ฉะนั้นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โคเป็นโรคพยาธินี้วิธีหนึ่ง คือ อย่าปล่อยให้โคไปกินน้ำตามบ่อน้ำ ควรจัดหาที่ใส่น้ำไว้ให้โคกิน เพราะบ่อน้ำ
ตามธรรมชาติจะมีหอยเยอะ หากโคกินน้ำ หรือเล็มหญ้าริมบ่อน้ำ ก็มีโอกาสกินหอยนี้เข้าไปได้ง่าย

ขอให้ดูรูปวงจรชีวิตของพยาธิประกอบจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น


คลิกดูรายละเอียด
 
คลิกดูรายละเอียด
 
คลิกดูรายละเอียด
 
คลิกดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
วงจรชีวิตของพยาธิทางเดินอาหาร

วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้
คลิกดูรายละเอียด
 
คลิกดูรายละเอียด
 
คลิกดูรายละเอียด
 
คลิกดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  โดย ... สัตว์แพทย์หญิง ฐิติมา วราวิทย์
              สัตว์แพทย์หญิง วีร่า พิวก์
 
     การให้ยาถ่ายพยาธิในโค©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185