-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen
หน้า 10    
ภาพบรรยากาศออกงานนอกสถานที่ ของหจก.พรชัย อินเตอร์เทรด

งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ปี 51 วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2551
ณ ศูนย์สาธิต การผลิตโคเนื้อครบวงจร(คาวบอยแลนด์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
 
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ปี 51
 
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ปี 51
 
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ปี 51
 
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ปี 51
 
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ปี 51

- หน้า 10 -


ถอยกลับ

1   2   3   4    5    6    7    8    9    - หน้า 10 -

ถัดไป
 
11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22
 


 ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185