-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
อุปกรณ์ตรวจความเป็นสัด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม จาก TWG Trans-World Genetics
 พันธุ์โฮลสไตน์ Holstein  พันธุ์บราวน์ สวิส Brown Swiss
 พันธุ์เจอร์ซี่ Jersey  พันธุ์กีย์ Milking Gyr
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen
         
รหัสสินค้่า EQB026
สติ๊กเกอร์ตรวจการเป็นสัดโค Estrotect heat Detection
คุณลักษณะสินค้า :
เป็นสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับตรวจความเป็นสัดของโค เพื่อง่ายในการจัดการ
เมื่อโคถูกโคตัวอื่นขึ้นทับแผ่นสติ๊๊กเกอร์จะหลุดลอกออก ผู้ดูแลสัตว์จะ
สังเกตเห็นได้ง่าย
     การใช้งาน :
      แนะนำให้ใช้ เอสโตรเทค ในกรณีที่มีการใช้โปรแกรมฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์        ติดเอสโตรเทค ในกรณีหลังผสมพันธุ์เพื่อสังเกตการเป็นสัดในรอบต่อไป
         
         
 
INSTRUCTIONS FOR APPLICATION
 
เก็บรักษาแผ่นตรวจการเป็นสัดในบริเวณที่อุ่น ก่อนนำมาใช้งาน  แผ่นตรวจการเป็นสัดควรมีอุณหภูมิ 100 ํํ F หรือ 38 ํC ซึ่งจะช่วยให้ยึดติดได้ดี วิธีการที่จะทำให้แผ่นตรวจการเป็นสัดมีอุณหภูมิตามที่ต้องการนี้ โดยนำแผ่นตรวจการเป็นสัดมาวางแนบกับผิวหนังของมนุษย์ จนกระทั่งมันนิ่มและยืดหยุ่น ถ้าใช้แผ่นตรวจการเป็นสัดจำนวนมาก ให้วางมันลงในกล่องที่มีขวดน้ำร้อนวางอยู่ หรือแหล่งที่ให้ความร้อนอื่นๆ
 
     
 
ตำแหน่งของการใช้งาน บริเวณที่เหมาะสำหรับวางแผ่นตรวจการเป็นสัดลงบนแม่โค คือ บริเวณที่ว่างระหว่างสะโพกและหาง โดยวางแผ่นในแนวบนกระดูกสันหลัง
 
     
 

แปรงขนให้เรียบ โดยการแปรงขนบริเวณที่จะติดแผ่นตรวจแรงๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น และขนที่หลุดร่วงออกไป จะทำให้แผ่นตรวจยึดติดได้ดี โดยการวางแผ่นตรวจคร่อมลงบนกระดูกสันหลัง

หมายเหตุ: ควรติดแผ่นตรวจให้ใกล้กับส่วนบนสุดของหาง เพื่อป้องกันการหลุดของแผ่นตรวจจากการสะบัดหางของแม่โค

 
     
 
การทำความสะอาดขน ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้า เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นผงต่างๆ ออกให้หมด ร่วมกับการแปรงขน
 
     
 
การใช้งานแผ่นตรวจการเป็นสัด วางแผ่นตรวจลงบนตำแหน่งที่ใช้งาน จากนั้นกดลงไปให้แน่น และใช้นิ้วมือถูแผ่นตรวจให้ติดแน่นกับขน อย่าใช้แผ่นตรวจในสภาพอากาศที่มีฝนตก
         
  กลุ่มฮอร์โมน
         
อ๊อกซี่โทซิน รหัสสินค้า MED076
อ๊อกซี่โทซิน ขนาด 100 มิลลิลิตร
ราคา 1 xx บาท/ขวด
  รีเซฟทอล รหัสสินค้า MED077
รีเซฟทอล® ขนาด 10 มิลลิลิตร
ราคา 8xx บาท/ขวด

สรรพคุณ :  เป็นยาช่วยเร่งการคลอด โดยเฉพาะใน
สัตว์ที่คลอดลำบาก  ช่วยให้น้ำนมไหล  ช่วยป้องกัน
การตกเลือดหลังคลอด

                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : ใช้รักษากรณีผสมไม่ติดที่มีสาเหตุจาก
รังไข่โดยเฉพาะ และเพื่อเพิ่มอัตรการผสมในการทำ
ผสมเทียมหรือในกรณีกระตุ้นให้เกิดการเป็นสัดใกล้
เคียงกัน   และเพื่อป้องกันปัญหาการผสมไม่ติดโดย
กระตุ้นให้เกิดรอบการเป็นสัดเนิ่นๆ หลังการคลอด
                                             อ่านรายละเอียด....
         
เฟอร์ตากิล รหัสสินค้า MED005
เฟอร์ตากิล® ขนาด 5 มิลลิลิตร
ราคา 4xx บาท/ขวด
  โกนาบรีด รหัสสินค้า MED050
โกนาบรีด ขนาด 20 มิลลิลิตร
ราคา 1,xxx บาท/ขวด

สรรพคุณ : ป้องกันการตกไข่ช้ากว่าปกติ
และช่วยให้มีการกลับสัดเร็วขึ้นหลังคลอด

                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : สำหรับโปรแกรมการปรับให้สัตว์มีการ
เป็นสัดพร้อมกัน โดยใช้ร่วมกับ เอสโตรเพลน
(ฮอร์โมนพลอสต้าแกรนดิน PGs) สำหรับรักษา
โรคถุงน้ำในรังไข่ ป้องกันการตกไข่ที่ล่าช้า
และปรับปรุงการผสมติดหลังคลอดโค
                                             อ่านรายละเอียด....
         
โครูลอน รหัสสินค้า MED026
โครูลอน ขนาด 5 มิลลิลิตร
ราคา 2xx บาท/ชุด
  โฟลิกอน รหัสสินค้า MED007
โฟลลิกอน® ขนาด 5 มิลลิลิตร
ราคา 4xx บาท/ชุด


สรรพคุณ : ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สืบพันธุ์ในสัตว์โดยทำให้ไข่ (Follicle) สุกเต็มที่,
มีการตกของไข่ ส่วนในสัตว์ตัวผู้ ทำให้สัตว์มีลักษณะ
ตัวผู้เต็มที่

                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการผสมติด
ของสัตว์ เพื่อให้เกิดการตกไข่ โดยเฉพาะงาน
ถ่ายทอดคัพภะ (Embryo Transplantation
work) ช่วยกระตุ้นให้เป็นสัด, เพิ่มการผสมติด
ให้สูงขึ้น
                                             อ่านรายละเอียด....
         
เอสโตรเพลน รหัสสินค้า MED049
เอสโตรเพลน ขนาด 20 มิลลิลิตร
ราคา 8xx บาท/ขวด
  รหัสสินค้า MED078
เอสตรูเมท ขนาด 20 มิลลิลิตร
ราคา 8xx บาท/ขวด
สรรพคุณ : เหนี่ยวนำวงจรการเป็นสัดให้เกิดพร้อม
กัน ปรับปรุงสมรรถนะด้านสืบพันธุ์ ยกเลิกการตั้งท้อง
ที่ไม่ปกติ ชักนำให้มีการคลอด ช่วยขับการตกค้าง
ของเยื่อหุ้มรก มดลูกเป็นหนอง  หรือเยื่อบุผนังมดลูก
อักเสบ รักษาการเกิดถุงน้ำในรังไข่
                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : เหนี่ยวนำวงจรการเป็นสัดให้เกิด
พร้อมกัน

         
ลอราโบลิน รหัสสินค้า MED006
ลอราโบลิน ขนาด 10 มิลลิลิตร
ราคา 4xx บาท/ขวด
ลูทาไลส์ รหัสสินค้า MED067
ลูทาไลส์ ขนาด 10 มิลลิลิตร
ราคา 2xx บาท/ขวด
ลูทาไลส์ ขนาด 30 มิลลิลิตร
ราคา6xx บาท/ขวด

สรรพคุณ : ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย เร่งการเจริญเติบโต ช่วยสร้างโปรตีนของ
กระดูกและกล้ามเนื้อแทนส่วนที่หมดสภาพ ช่วยให้
สัตว์อยากกินอาหาร ช่วยให้สัตว์ที่ป่วยแข็งแรงเร็วขึ้น

                                             อ่านรายละเอียด....

สรรพคุณ : ช่วยทำให้สัตว์จะแสดงอาการเป็นสัด
ให้เห็น ตลอดจนมีการตกของไข่เกิดขึ้น, กำหนด
เวลาการผสมเทียม, กำหนดการคลอด, แก้ปัญหาการ
คลอดยาก, เร่งการเป็นสัดหลังหย่านม, เพิ่มรอบการ
ผลิตลูกสุกร
                                             อ่านรายละเอียด....
       
รหัสสินค้า MED028
EAZI-BREED CIDR ซีด้า
ราคา 4,xxx บาท/ชิ้น
  รหัสสินค้า MED054
ที่สอดซีด้า Applicator

ราคา 8xx บาท/ชิ้น
สรรพคุณ : เป็นฮอร์โมนชนิดสอดมดลูก
ใช้ควบคุมการเป็นสัด และเหนี่ยวนำการเป็นสัด

                                             อ่านรายละเอียด....

 
         
เครสต้า รหัสสินค้า MED016
เครสต้า
ราคา 1,xxx บาท/ชิ้น
  รหัสสินค้า MED013
เข็มเครสต้า
ราคา 1,xxx บาท/ชิ้น
สรรพคุณ : ใช้สำหรับจัดวงจรการเป็นสัด เพื่อการผสมพันธุ์ให้ดีขึ้นในโคสาว และแม่โค


                                             อ่านรายละเอียด....

 
         
ยาเหน็บฝังฮอร์โมนวัวขุน รหัสสินค้า MED025
ยาเหน็บฝังฮอร์โมนวัวขุน
ราคา 4xx บาท/ชิ้น


  ปืนยิงสำหรับฝังฮอร์โมนวัวขุน รหัสสินค้า MED024
ปืนยิงสำหรับฝังฮอร์โมนวัวขุน
ราคา 2,xxx บาท/ชิ้น


                                             อ่านรายละเอียด....
สรรพคุณ : ฮอร์โมนใช้สำหรับฝังหูสำหรับโคขุน
ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และประสิทธิภาพในการใช้อาหาร                                             อ่านรายละเอียด....

 
         
         

 

 


©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185