-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
 
ข้อดีของการผสมเทียมม้า
1.
สามารถควบคุมโรคได้
2.
ลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้กับ
 
แม่พันธุ์และ/หรือพ่อพันธุ์
3.
สามารถใช้พ่อพันธุ์ที่มีพฤติกรรมการ
 
การผสมพันธุ์ที่ไม่ดีหรือบาดเจ็บ
4.
สามารถประเมินคุณภาพน้ำเชื้อที่เก็บ
 
แต่ละครั้งและจำแนกการเปลี่ยนแปลง
 
ของคุณภาพน้ำเชื้อที่เกิดขึ้นเพียงเล็ก
 
น้อย ได้โดยทันที
5.
ช่วยบ่งชี้ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
6.
ป้องกันการใช้งานพ่อพันธุ์มากเกินไป
โดยเฉพาะช่วงต้นของฤดูผสมพันธุ์
7.
สามารถผสมแม่พันธุ์หลายตัวกับ
พ่อพันธุ์ตัวเดียวกันในวันที่ถึงกำหนด
8.
สามารถทำการผสมพันธุ์แม่พันธุ์ที่
ผิดปกติซึ่งไม่สามารถใช้การผสมตาม
ธรรมชาติได้
9.
สามารถใช้พ่อพันธุ์ที่อายุมากมีราคาสูง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.
ทำให้สามารถผสมแม่พันธุ์ที่เวลาที่
เหมาะสมมากที่สุดเพื่อให้มีโอกาส
ตั้งท้องสูงสุด
11.
สามารถทดสอบลูกหลานได้
12.
เพิ่มการรวบรวมพันธุกรรม
13.
ส่งผลให้อัตราการตั้งท้องสูงกว่าการ
ผสมตามธรรมชาติ


.....................................................................................................................................................................................................................................
 

Visitor Number
Counters
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

คลิก เว็บบอร์ดห้องม้า
©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185