-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
 
ข้อดีของการผสมเทียม
แพะ แกะ
1.
เพิ่มจำนวนแพะพันธุ์ดีได้อย่างรวดเร็ว
2.
ควบคุมโรคเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ได้
 
อย่างแน่นอน
3.
ประหยัดเวลา
4.
กำจัดปัญหาในการอยู่ร่วมกันของ
 
พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์
5.
ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพ่อพันธุ์
6.
เพิ่มอัตราการปรับปรุงพันธุกรรม
7.
เพิ่มจำนวนแม่พันธุ์ที่พ่อพันธุ์สามารถ
 
ผสมได้
8.
ใช้กระบวนการการเหนี่ยวนำให้แพะ
 
เป็นสัดพร้อมกัน    ทำให้ผสมเทียม
 
พร้อมกัน ช่วยให้การจัดการเลี้ยงดู
 
ได้พร้อมกันเป็นรุ่นๆ


เบอร์หู คีมติดเบอร์หู
ปากกาเขียนเบอร์หู ZEETAGS
เบอร์หูแพะเล็ก ZEETAGS
       หลอดไฟไล่ยุง ใช้สำหรับในฟาร์ม
หรือผู้เลี้ยงรายย่อยที่ต้องการไล่ยุง หรือแมลง
ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆได้ โดยใช้คลื่นแสง
จึงช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของสัตว์ในฟาร์ม
และช่วยลดปัญหาเรื่องโรคในระบบสืบพันธุ์
สัตว์ไม่เครียด และที่สำคัญให้้ผลได้จริง
จำหน่ายมานานมากกว่า 3 ปี 

Visitor Number
Counters
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด
อุปกรณ์การผสมเทียม
แพะ แกะ

1.

ถังเก็บน้ำเชื้อแพะขนาด 2 ลิตร
2.
กระติกอุ่นน้ำเชื้อ
3.
คีมถ่างแพะ Speculum
4.

หลอดถ่างพลาสติกพร้อมไฟส่อง
คอมดลูก
5.


ปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ ออล-ทู-เมท
ใช้ได้ 2 ขนาด โดยไม่ต้อง
สลับทาง ขนาด 12 นิ้ว
6.
พลาสติก ชีส แพะ เอเพคซ์(Apex)
7.
พลาสติก ชีส แพะ คอนทิเนนทอล
(Continental) อเมริกา
8.
สารหล่อลื่น เฟอติ-ลูป
9.
ที่ตัดหลอดน้ำเชื้อ
10.
กรรไกรตัดหลอดน้ำเชื้อ
11.
คีมคีบหลอดน้ำเชื้อ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185