0

(0)
(0)

บริการของเรา

บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

เรามีผู้ชำนาญการบริการหลังการขายให้คำแนะนำครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายและทางเรายังมีห้องปฏิบัติการตรวจ วิเคราะห์น้ำเชื้อ และวัตถุดิบที่ใช้ในงานผสมเทียมรวมถึงห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจึง ได้รับความมั่นใจจากผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเราหวังว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่งในผู้อุปการะคุณของเรา

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคในสุกร

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคในสุกร

บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคในสุกร ด้วยวิธี Real-Time PCR
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

(Water Quality Analysis)

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการของเรา ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาและทางเคมี

การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ

(Semen Quality Assessment)

การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ

บริการตรวจการเคลื่อนที่ ความเข้มข้น ความมีชีวิต รูปร่างความผิดปกติของอสุจิ ความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ และ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ รวมทั้งค่าแรงดันออสโมติก และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเชื้อ โดยสามารถ ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (สุกร โค สุนัข แพะ กวาง หนู กระต่าย แกะ และม้า) สัตว์ปีก (ไก่) สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้ออัตโนมัติ Sperm Class Analyzer (SCA)CONTACT

หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด
1/15-19 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

FREEPHONE

087 159 3377 


แฟ็กซ์ 032-923-230

Email sales@pornchaiinter.com

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

08.00 น. - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

08.00 น - 16.00 น.

Copyright 2022© Pornchai Intertrade Limited Partnership

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่