0

About Us

PORNCHAI INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัย อินเตอร์เทรด ได้ก่อตั้งโดย คุณสัญญา สุภาพพรชัย เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าน้ำเชื้อสุกร และน้ำเชื้อโคจากต่างประเทศมาจำหน่ายเพื่อปรับปรุงพันธุกรรม

ปัจจุบันทางหจก.พรชัย อินเตอร์เทรด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านงานปศุสัตว์รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านการผสมเทียม, ทางด้านการขยายพันธุ์สัตว์ครอบคลุมถึงพันธุกรรมสัตว์ เช่น น้ำเชื้อโคเนื้อ, โคนม, สุกร, แพะแกะ และตัวอ่อนโคจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ

เรามีผู้ชำนาญการบริการหลังการขายให้คำแนะนำครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย และทางเรายังมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อและวัตถุดิบที่ใช้ในงานผสมเทียมรวมถึงห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจึงได้รับความมั่นใจจากผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและเราหวังว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่งในผู้อุปการะคุณของเรา

ตัวแทนจำหน่าย

เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ผสมเทียมสัตว์
และอุปกรณ์สำหรับฟาร์มสัตว์ จากบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

บริการนำเข้า พันธุกรรมสัตว์

บริการนำเข้าสัตว์มีชีวิต น้ำเชื้อสด น้ำเชื้อแช่แข็งและตัวอ่อนของสัตว์ จากฟาร์มชั้นนำในด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการส่งออกพันธุกรรมสัตว์ในประเทศไปยังต่างประเทศ

ส่งเสริมในการบริหาร

ส่งเสริมในการบริหารจัดการฟาร์ม องค์กร
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพ และผลตอบแทน
สูงสุด โดยทีมงานวิชาการ ที่ปรึกษาจากใน
ประเทศ และต่างประเทศ

CONTACT

หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด
1/15-19 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

FREEPHONE

087 159 3377 


แฟ็กซ์ 032-923-230

Email sales@pornchaiinter.com

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

08.00 น. - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

08.00 น - 16.00 น.

Copyright 2022© Pornchai Intertrade Limited Partnership

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่